Přeskočit na navigaci
INF, s. r. o.

Návod na instalaci ovladače tiskárny HP LaserJet 2840

Otevřete si okno s tiskárnami. Toto okno naleznete ve „START menu“ > Ovládací panely > Tiskárny.

Novou tiskárnu přidáte přes tlačítko „Přidat tiskárnu“ (viz. obr. 1). Po kliknutí na „Přidat tiskárnu“ se Vám zobrazí uvítací okno.

V tomto okně klikněte na „Další“ (viz. obr. 2).

Dalším oknem je určení typu tiskárny.
Zde je důležité zatrhnout „Místní tiskárna připojená k tomuto počítači“. Ostatní volby nezatrhávejte. Nyní opět klikněte na „Další“ (viz. obr. 3).

Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny
Obr.1 Obr. 2 Obr. 3

Nyní vyberte port, na který je připojena tiskárna.
Tiskárna HP LaserJet 2840, kterou instalujete, pracuje pod IP adresou 192.168.10.4.
Vyberte možnost „Použít následující port“ a pokuste se nalézt port „IP_192.168.10.4 (Standart TCP/IP Port)“.
Pokud tento port naleznete, klikněte na „Další“ (viz. obr. 4).

Pokud tento port nenaleznete, vyberte druhou možnost (viz. obr. 5).
Vyberte „Vytvořit nový port: Typ portu:“ V našem případě zatrhnete možnost „Standart TCP/IP Port

Vyhledání ovladače tiskárny.

Zde je potřeba vybrat možnost „Z diskety“ (viz. obr. 6), pomocí které můžete vybrat umístnění ovladače ve Vašem počítači (protože ovladače pro tiskárnu HP LaserJet 2840 naleznete na disku R:\Install\LaserJet 2840\).

Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny
Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6

Nalezení místa, kde je umístněn ovladač tiskárny. Klikněte na „Procházet…“ (viz. obr. 7).

Výběr ovladače, který je uložen ve Vašem PC

Na disku R:\ ve složce R:\Install\LaserJet 2840 jsou další dvě složky.
Jedna se nazývá WinXP a druhá WIN 2008 R2. Podle verze Windows, na které instalujete tyto ovladače, si vyberte danou složku. (Verzi Windows zjistíte, pokud kliknete pravým tlačítkem myši na „Tento počítač“ a v nabídce zadáte „Vlastnosti“. Nahraje se Vám nové okno, kde lze zjistit, jaká verze Windows je nainstalována na počítači.
V této složce naleznete podsložky (BW, Color, …). Ve složce „BW“ naleznete ovladač pro černo-bílý tisk a ve složce Color pro barevný tisk (viz. obr. 8).

Po vybrání a kliknutí na vybraný ovladač již stačí kliknout na „OK“ (viz. obr. 9).

Instalace ovladačů tiskárny Instalace ovladačů tiskárny Instalace ovladačů tiskárny
Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9

Výběr typu tiskárny.
Zde ještě upřesníte typ tiskárny, kterou vlastníte. V našem případě se jedná o typ HP LJ 2840 (viz. obr. 10).

Použití ovladače.
Zde si vyberete, zda chcete použít stávající ovladač tiskárny, nebo nainstalovat nový, který jsme nalezli ve složce R:\Install\LaserJet 2840 (viz. obr. 11).

Název tiskárny.
V případě, kdy máte nainstalováno spoustu tiskáren, je vhodné si novou tiskárnu pojmenovat tak, abyste ji po instalaci dobře identifikovali. Obvykle se za název tiskárny zadává slovo „NEW“ nebo podobná slova.
Dále určete, zda tato tiskárna bude výchozí (bude se automaticky nastavovat při každém tisku dokumentu) (viz. obr. 12).

Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny
Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12

Nastavení sdílení tiskárny.
V našem případě je potřeba nastavit sdílení na „Nesdílet tuto tiskárnu“ (viz. obr. 13).

Pro ověření správného nainstalování tiskárny vytisknutím zkušební stránky vyberte možnost „Ano“. Pokud ověření nepotřebujete, vyberte „Ne“ (viz. obr. 14).

Na finální stránce je vypsán souhrn informací, které jste nastavili.
V případě špatného nastavení můžeme buď stornovat instalaci („Storno“), nebo se vrátit tlačítkem „Zpět“ k danému kroku, kde potřebujete provést správné nastavení. Při správném nastavení klikněte na tlačítko „Dokončit“ (viz. obr. 15).

Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny
Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15

<< zpět

© INF, s.r.o. 2014-2016