Přeskočit na navigaci
INF, s. r. o.

Návod na instalaci ovladače tiskárny Nasuatec DSC 338

Otevřete si okno s tiskárnami. Toto okno naleznete ve „START menu“ > Ovládací panely > Tiskárny.

Novou tiskárnu přidáte přes tlačítko „Přidat tiskárnu“ (viz. obr. 1).

Přidat tiskárnu“ se Vám zobrazí uvítací okno. V tomto okně stačí kliknout na „Další“ (viz. obr. 2).

Dalším oknem je určení typu tiskárny. Zde je důležité zatrhnout „Místní tiskárna připojená k tomuto počítači“. Ostatní volby nezatrhávejte. Nyní opět klikněte na „Další“ (viz. obr. 3).

Instalace ovladačů tiskárny Instalace ovladačů tiskárny Instalace ovladačů tiskárny
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Nyní vyberte port, na který je připojena tiskárna.
Vyberte možnost „Použít následující port“ a pokuste se nalézt port „IP_192.168.10.4 (Standart TCP/IP Port)“ (viz. obr. 4).

Pokud tento port naleznete, klikněte na „Další“.
Pokud tento port nenaleznete, vyberte druhou možnost.

Vyberte „Vytvořit nový port: Typ portu:“. V našem případě zatrhnete možnost „Standart TCP/IP Port“ (viz. obr. 5).

Objeví se nová nabídka a to vytvoření (nakonfigurování) nového portu.
Zde je potřeba vybrat možnost „Vlastní“ a kliknout na „Nastavení“ (pokud se automaticky neotevře) (viz. obr. 6).

Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny
Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6

Nastavení, které by mělo být automaticky předvyplněno, zkontrolujte několik údajů.
Jedná se o Název portu, adresu IP tiskárny, protokol, číslo portu a nastavení protokolu SNMP. Nastavení musí být stejné, jako na obrázku výše (viz. obr. 7).

Vyhledání ovladače tiskárny.
Zde je potřeba vybrat možnost „Z diskety“ (viz. obr. 8), pomocí které můžete vybrat umístnění ovladače ve Vašem počítači. (protože ovladače pro tiskárnu HP LaserJet 2840 naleznete na disku R:\Install\LaserJet 2840\).

Nalezení místa, kde je umístněn ovladač tiskárny. Klikneme na „Procházet…“ (viz. obr. 9).

Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny
Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9

Na disku R:\ ve složce adrese R:\Install\Nashuatec_printer_DSC338 V této složce opět najdeme další složky podle operačního systému (OS) Win7 – 32bit, Win7 – 64bit, Win-server – 2008, WinXP.
Pro OS Windows XP nalezneme ovladač v podsložce Disk1.
(Verzi Windows zjistíte, pokud kliknete pravým tlačítkem myši na „Tento počítač“ a v nabídce zadáme „Vlastnosti“. Nahraje se nám nové okno, kde lze zjistit, jaká verze Windows je nainstalována na počítači. V této složce nalezneme podsložky (BW, Color,…). Ve složce „BW“ nalezneme ovladač pro černo-bílý tisk a ve složce Color pro barevný tisk (viz. obr. 10).

Po vybrání a kliknutí na vybraný ovladač již stačí kliknout na „OK“ (viz. obr. 11).

Výběr typu tiskárny.
Zde ještě upřesníte typ tiskárny, kterou vlastníte. V našem případě se jedná o typ NRG DSc338 (viz. obr. 12).

Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny
Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12

Krok 8.

Krok 10.
Použití ovladače.
Zde si vyberete, zda chceme použít stávající ovladač tiskárny, nebo nainstalovat nový, který jsme nalezli ve složce R:\Install\LaserJet 2840 (viz. obr. 13).

Název tiskárny
V případě, kdy máme nainstalováno spoustu tiskáren, je vhodné si novou tiskárnu pojmenovat tak, abychom ji po instalaci dobře identifikovali. Obvykle se za název tiskárny zadává slovo „NEW“ nebo podobná slova (viz. obr. 14).
Dále určete, zda tato tiskárna bude výchozí (bude se automaticky nastavovat při každém tisku dokumentu).

Nastavení sdílení tiskárny.
V našem případě je potřeba nastavit sdílení na „Nesdílet tuto tiskárnu“ (viz. obr. 15).

Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny
Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15

Zkušební stránka
Pro ověření správného nainstalování tiskárny vytisknutím zkušební stránky vyberte možnost „Ano“. Pokud ověření nepotřebujete, vyberte „Ne“ (viz. obr. 16).

Dokončení instalace
Na finální stránce je vypsán souhrn informací, které jsme nastavili.
V případě špatného nastaveni, můžeme buď stornovat instalaci („Storno“),
nebo se vrátit tlačítkem „Zpět“ k danému kroku, kde potřebujeme provést správné nastavení. Při správném nastavení klikněte na tlačítko „Dokončit“ (viz. obr. 17).

Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny
Obr. 16 Obr. 17

<< zpět

© INF, s.r.o. 2014-2016