Přeskočit na navigaci
INF, s. r. o.

NÁVRH A REALIZACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Na základě Vašich potřeb a požadavků vytvoříme návrh počítačové sítě na míru. Poté zajistíme její výstavbu. Stávající síť zrevidujeme, upravíme a případně rozšíříme.

Nová počítačová síť

Základem dobře fungujícího IT systému je vhodně nastavená a kvalitně provedená síťová infrastruktura.

Připravíme pro vás kompletní a optimalizovaný návrh firemní počítačové sítě, která bude odpovídat vašim možnostem a požadavkům. Následně pro vás vybereme vhodné a spolehlivé síťové komponenty, které zaručují bezpečnostní standard síťového řešení a zároveň zaručí dostatečnou odezvu všech systémů. Pokud byste na nás rádi převedli veškerou starost o vaše IT, bude vás zajímat náš outsourcing IT.

Při návrhu nové sítě zohledňujeme vaše:

 • Výkonostní požadavky a bezpečnostní nároky
 • Komunikační potřeby
 • Možnosti pro rozšiřování a rozvoj počítačové sítě
 • Klíčové systémy pro práci
 • a další

Optimalizace stávající počítačové sítě

Služba optimalizace stávající počítačové sítě je vhodná pro zákazníky, kteří nejsou spokojeni s chodem své stávající počítačové sítě. Těmto zákazníkům vypracujeme postup, jak síťovou strukturu a její jednotlivé prvky přeorganizovat tak, aby došlo k zefektivnění celé sítě. Najdeme slabá místa počítačové sítě a navrhneme jejich posílení či výměnu.

V případě, že si budete přát kompletní přebudování počítačové sítě, vždy se budeme snažit využít co nejvíce stávajících prvků, které stále svou výkonností vyhovují stanoveným standardům. Nový návrh počítačové sítě tak bude finančně co nejefektivnější.

Realizace návrhu nové počítačové sítě

návrh a realizace pc sítí

K zákazníkům přistupujeme individuálně. Preferujeme osobní jednání a pravidelné konzultace. Snažíme se co nejméně omezit zásahy do chodu společnosti. Veškeré kroky spojené s výstavbou nové nebo přebudováním stávající počítačové sítě předem konzultujeme. Jakmile proběhne ostrý start nové nebo námi upravené stávající počítačové sítě, jsme připraveni řešit počáteční problémy a dolaďovat detaily.

SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Spolehlivá počítačová síť je základ pro stabilní a fungující společnosti. Nedostatečná kapacita, nefungující připojení k internetu nebo serverová nestabilita, stejně jako neoprávněné přístupy a editace dat jsou častým problémem narušujícím plynulost pracovního procesu. Správa počítačové sítě odborníky znamená vyřešení všech těchto problémů.

 • Bezproblémový chod vaší počítačové sítě
 • Konfigurace jednotlivých síťových prvků
 • Implementace a nastavení nejnovějších služeb a technologií

Firmám poskytujeme plnou IT podporu, spočívající v kompletní správě počítačových sítí, včetně odborných konzultací.

Předcházejte vzniku problémů

Komplexní správa počítačových sítí je předpokladem pro správné a stabilní fungování firemních systémů. Skládá se z řady jednotlivých úkonů, kterými pověřený správce sítě předchází vzniku problémů a rizik, které mohou negativním způsobem ovlivnit a narušit chod firmy.

V této oblasti nabízíme:

 • Jednorázové úkony spojené s úpravou počítačové sítě a řešením dílčích problémů
 • Komplexní správu počítačové sítě

Maximální výkon Vaší počítačové sítě

Navrhneme Vám optimální řešení i nastavení počítačové sítě a softwarového vybavení! Kromě správy vaší sítě na nás můžete převést i veškerou starost o výpočetní techniku - outsourcing IT. Klademe důraz na efektivní řešení počítačové sítě, maximalizaci přidané hodnoty v podobě asistenčních služeb a poradenství a zachování rozumné výše nákladů.

Kroky pro správu počítačových sítí

Nejprve zanalyzujeme stávající řešení, vyslechneme vaše požadavky a následně s ohledem na rozpočet navrhneme a zrealizujeme novou počítačovou síť.

Vybereme internetové připojení (tj. výběr poskytovatele a typu připojení, potřebná nastavení a testy).

 • Zabezpečení počítačové sítě před neoprávněnými přístupy zvenčí (tj. instalace firewall apod.)
 • Zabezpečení uživatelských stanic (výběr a instalace antivirového softwaru, firewall atd.)
 • Výběr a instalace vhodného síťového operačního systému
 • Instalace a údržba aplikačních serverů
 • Připojení klientských PC stanic do počítačové sítě
 • Instalace a údržba softwarového vybavení na klientských PC stanicích
 • Nastavení přístupových práv do počítačové sítě a k datům zákazníka
 • Evidence hardwarového a softwarového vybavení
 • Asistence uživatelům při běžném používání výpočetní techniky
 • a další

© INF, s.r.o. 2014-2016